ASI Podlasie Bispiration Booster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.


fundusze podlasie

Informacja o realizowanym projekcie

ASI Podlasie Bitspiration Booster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest podmiotem dokonującym inwestycji w ramach Instrumentu Finansowego - Wejście Kapitałowe (projekt Przedsiębiorcze Podlaskie), zgodnie z Umową Operacyjną nr 4/RPPD/1219/2019/1/DIF/187, zawartą 5 czerwca 2019 roku pomiędzy Bitspiration Booster Sp. z o.o. (jako Pośrednikiem Finansowym) oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego (jako Menadżerem Funduszu Funduszy na terenie województwa podlaskiego).

Wejście Kapitałowe to forma wsparcia finansowego, polegająca na pozyskaniu zewnętrznego źródła kapitału w zamian za udziały lub akcje w przedsiębiorstwie.

 

Warunki inwestycji:

ASI Podlasie dokonuje inwestycji w przedsiębiorstwa MŚP, działające na terenie województwa podlaskiego, znajdujące się we wczesnej/bardzo wczesnej fazie rozwoju. Jednym z podstawowych warunków dokonania inwestycji jest realizacja innowacyjnego przedsięwzięcia, wpisującego się w strategię oraz politykę inwestycyjną ASI Podlasie.

 

Kluczowe obszary inwestycyjne ASI Podlasie:

Deep tech

Cybersecurity

Sztuczna inteligencja (AI)

Internet rzeczy (IoT)

Uczenie maszynowe

Robotyka

Automatyzacja

Biotechnologia

 

Kapitalizacja Instrumentu Finansowego: 14.605.000 zł, w tym dofinansowanie z UE: 11.776.000 zł

Maksymalna wysokość jednostkowej inwestycji: 1.000.000 zł

Minimalna liczba inwestycji: 15

Maksymalny czas trwania inwestycji: 120 miesięcy

 

ASI Podlasie Bitspiration Booster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zakończyła już okres inwestycyjny (Okres Budowy Portfela). 

 

Informacja dla inwestorów o zmianach w Ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (“UFIZAFI”), które weszły w życie 29 września 2023 roku

menu