ASI 2 Bitspiration Booster


ASI 2 Bitspiration Booster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000791729, NIP 6751707312, REGON 383701125, o kapitale zakładowym 84.391 zł, opłaconym w całości.

Inwestycje w ramach tego produktu finansowego (ASI) nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.

 

Informacja dla inwestorów o zmianach w Ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (“UFIZAFI”), które weszły w życie 29 września 2023 roku

menu