ASI Bitspiration Booster


ASI Bitspiration Booster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000694341, NIP 6751612095, REGON 368251091 ("ASI BB-1").

ASI BB-1 zakończyła już okres inwestycyjny, zarówno w zakresie pozyskiwania nowych inwestorów, jak i lokowania aktywów w spółki portfelowe. 

 

Informacja dla inwestorów o zmianach w Ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (“UFIZAFI”), które weszły w życie 29 września 2023 roku

menu