ASI BB-2 (ASI 2 Bitspiration Booster Sp. z o.o. S.K.A.)

  • Fund name: ASI 2 Bitspiration Booster Sp. z o.o. S.K.A.
    (Partnership Limited by Shares – “ASI BB-2”)
  • Target capitalization: PLN 37m
  • Fundrasing status: IN PROGRESS
  • Legal form: Partnership Limited by Shares (Spółka Komandytowo-Akcyjna)

  • contact for investors: office@bitspirationbooster.com

  • Summary: new private ASI operational from August 2019; aimed at new projects and follow-on investment of top startups identified and initially funded by ASI BB-1 and ASI BABB; LPs will include private as well as institutional investors.

Dane rejestrowe:

ASI 2 Bitspiration Booster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000791729, NIP 6751707312, REGON 383701125, o kapitale zakładowym 50.000 zł, opłaconym w całości