ASI Podlasie BB (ASI Podlasie Bitspiration Booster Sp. z o. o. sp. k.)

  • Fund name: ASI Podlasie Bitspiration Booster Sp. z o.o. Sp. k. (Limited Partnership “ASI Podlasie BB”)
  • Target capitalization: PLN 15m (30m if milestones met)
  • Fundrasing status: IN PROGRESS, contact for investors: artur.piotrowski@funduszwschodni.pl
  • Legal form: Limited Partnership (Spółka Komandytowa)

Summary:
new ASI in BB.VC portfolio launched late 2019 to utilize regional development EU funding; 63% capitalization provided by BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego); targeting startups operational in the Podlasie region; ASI Podlasie BB will offer equity investment (no grants).


OPIS PROJEKTU (Project Summary in Polish)

ASI Podlasie BB realizuje projekt wejść kapitałowych o finansowaniu do 1 mln zł dla MŚP aktywnych w województwie podlaskim. Wejście kapitałowe charakteryzuje się tym, że przedsiębiorstwo otrzymuje kapitał od inwestora w zamian za część udziałów lub akcji.

Finansowanie jest przeznaczone na innowacyjne przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa podlaskiego. Firma może przeznaczyć kapitał m.in. na:

  • wprowadzenie na rynek i rozwój produktów lub usług (innowacje produktowe),
  • zastosowanie nowych lub udoskonalonych metod produkcji/procesów (innowacje procesowe/technologiczne),
  • wprowadzenie nowych lub znacząco zmienionych rozwiązań marketingowych lub organizacyjnych (innowacje marketingowe/organizacyjne).

O wsparcie mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju (start-up):

  • funkcjonujące do 5 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży,
  • nowopowstałe – przed pierwszą komercyjną sprzedażą, w tym powstałe w wyniku wejścia kapitałowego.

Podlaskie biuro regionalne ASI Podlasie Bitspiration Booster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa znajduje się pod adresem: ul. Piękna 1, 15-282 Białystok. W celu umówienia spotkania, prosimy o wcześniejszy kontakt (office@bitspirationbooster.com).

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego