ASI BABB (ASI Bridge Alfa Bitspiration Booster Sp. z o. o. sp. k.)

  • Fund name: ASI Bridge Alfa Bitspiration Booster Sp. z o.o. Sp. k. (Limited Partnership “ASI BA BB”)
  • Target capitalization: PLN 50m
  • Fundrasing status: COMPLETED
  • Legal form: Limited Partnership (Spółka Komandytowa)

Summary:
second ASI in BB.VC portfolio launched in 2018 to utilize EU funding for innovation development; 80% capitalization provided by NCDR (National Center for Research & Development); targeting teams working on R&D projects in Proof-of-Principle and Proof-of-Concept phases. ASI BABB invests 20% alonside 80% grant funding (equity-free), but the selection criteria are as sctrict as with all the BB.VC portfolio startups.


OPIS PROJEKTU (Project Summary in Polish)

ASI Bridge Alfa Bitspiration Booster Sp. z o.o. Sp. k. jest alternatywną spółką inwestycyjną zarządzaną przez ZASI – Bitspiration Booster Sp. z o.o. – która zgodnie z wymogami ustawowymi (uFIZAFI) przeszła procedurę rejestracji przez KNF i ma uprawnienia do zarządzania spółkami inwestycyjnymi. 

ASI w ramach Umowy o Dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Umowa nr  POIR.01.03.01-00-0067/17) realizuje Projekt Grantowy pn. “Inwestycje w projekty B+R za pośrednictwem ASI Bitspiration Booster – Bridge Alfa”.

Celem ASI jest dokonywanie weryfikacji oraz selekcji innowacyjnych Projektów B+R, a następnie inwestowanie środków pieniężnych Funduszu pochodzących od Inwestorów w wyselekcjonowane Projekty B+R oraz udzielania im Wsparcia ze środków pochodzących z NCBiR.

Pomysły kwalifikujące się do programu to projekty / startupy w fazie pre-seed (PoP oraz PoC) mające charakter innowacji produktowej lub procesowej, w rezultacie prowadzące do osiągnięcia potencjału komercyjnego oraz zbudowania i zwielokrotnienia ich wartości w okresie Inwestycji i Wsparcia.

Celem ASI jest wyselekcjonowanie Projektów B+R, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR oraz celów Poddziałania 1.3.1. określonych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IR. 

Budżet inwestycyjny ASI wynosi 41,66 mln zł, a okres inwestycyjny trwa od 1.01.2018 r. do 31.12.2021 r. Wkład Inwestorów stanowi 20% natomiast Granty NCBiR to 80% sumy wsparcia przeznaczonego dla startupów.

Projekty wybrane do współpracy z ASI Bridge Alfa Bitspiration Booster Sp. z o.o. Sp. k. z racji swojej charakterystyki branżowej cechują się innowacyjnością, wykorzystywaniem najnowszych rozwiązań i wyznaczaniem trendów technologicznych oraz dużym potencjałem do skalowania działalności (AI, machine learning, nowe technologie komunikacyjne, fin-tech, mesh networks, IoT). Preferowana ponadto jest innowacja technologiczna oraz użycie analizy Big Data i technik uczenia maszynowego do innowacji w dziedzinie modeli biznesowych.

ASI Bridge Alfa Bitspiration Booster Sp. z o.o. Sp. k. inwestuje wyłącznie w projekty innowacyjne, mające globalny potencjał rozwojowy, które zwiększają potencjał zwrotu finansowego dla Inwestorów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.